फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

रामसुन्दर थापा

ईमेल: 
ramsundarthapa@gmail.com
फोन: 
९८५२६६०६०६