फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
18% (106 votes)
सन्तुष्ट
44% (258 votes)
ठिकै
31% (183 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
8% (46 votes)
Total votes: 593