फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
18% (107 votes)
सन्तुष्ट
43% (262 votes)
ठिकै
30% (184 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
8% (51 votes)
Total votes: 604