फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
18% (114 votes)
सन्तुष्ट
42% (269 votes)
ठिकै
30% (194 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
10% (61 votes)
Total votes: 638