फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
18% (108 votes)
सन्तुष्ट
43% (264 votes)
ठिकै
30% (187 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
9% (56 votes)
Total votes: 615