फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !!!

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अति सन्तुष्ट
18% (106 votes)
सन्तुष्ट
44% (260 votes)
ठिकै
31% (184 votes)
सुधार गर्नु पर्ने
8% (47 votes)
Total votes: 597