निमा खाण्डु शेर्पा

फोन: 
९८४४६८२२३१
Section: 
२ नं वडा कार्यालय