पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सरोज लिम्बु (एभेंग) अध्यक्ष फक्ताङलुङ गाउँपालिका ................................................................ ९८४२७७५९१८
Vice-Chairman फूलमाया लिम्बु उपाध्यक्ष ................................................................ ९८५२६६०६०८
छेतेन लामा शेर्पा प्रवक्ता फक्ताङलुङ गाउँपालिका ................................................................ ९८५२६६०६११
हर्क सिैह पराजुली वडा अध्यक्ष २ नं वडा कार्यालय ९७४२६०७३२८
दत्त बहादुर लिम्वु वडा अध्यक्ष ४ नं वडा कार्यालय ९८६२६२२१६२
छोवाङ शेर्पा वडा अध्यक्ष ६ नं वडा कार्यालय ९८४२६६०२३१
छेतेन शेर्पा भोटे वडा अध्यक्ष ७ नं वडा कार्यालय ................................................................ ९९४२४००२४
निमा नावा कार्यपालिका सदस्य फक्ताङलुङ गाउँपालिका ९८४०९७५५११
मालती दर्जी कार्यपालिका सदस्य फक्ताङलुङ गाउँपालिका ९८६२६५२०१८
सरिता मादेन कार्यपालिका सदस्य फक्ताङलुङ गाउँपालिका ९८४२०१२७४५
पेम्वा फुटी शेर्पा कार्यपालिका सदस्य फक्ताङलुङ गाउँपालिका ९८६९७७१८३०
लिलामाया लिम्वु कार्यपालिका सदस्य फक्ताङलुङ गाउँपालिका ९८६६७९३५१२
असोक लिम्वु वडा सदस्य १ नं वडा कार्यालय ९८४२६६२०५४
प्रेम बहादुर लिम्वु वडा सदस्य १ नं वडा कार्यालय ९८४२६४२८६२
बिना दर्जी वडा सदस्य १ नं वडा कार्यालय ९८४२७८४४९८
भिम बहादुर लिम्वु वडा सदस्य २ नं वडा कार्यालय ९८६२६१२७४६
युगेन अङ्छाङ्बो वडा सदस्य २ नं वडा कार्यालय ९८०४९८४५६४
निमा खाण्डु शेर्पा वडा सदस्य २ नं वडा कार्यालय ९८४४६८२२३१
तेजविर लिम्वु वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८४४७२२९१४
ईन्द्रकला लिम्वु वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८१६०१५७४९
छत्रमणि लिम्वु वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ९७४२६६६३१३
दिल कुमार लिम्वु वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ९८४०४७१९३७
विमला वर्देवा वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ०००००
कृष्ण कुमारी गुरुङ वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ९८४२७६४५८०
नविन लिम्वु वडा सदस्य ५ नं वडा कार्यालय ९८६६७९४८७२
हेम बहादुर लिम्वु वडा सदस्य ५ नं वडा कार्यालय ९८६३७१५७५७
सुकमाया कामी वडा सदस्य ५ नं वडा कार्यालय ०००००
दिल कुमार लिम्वु वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ९८४०४७१९३७
उमा लामगादे गुरुङ वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ०००००
छुम्बे शेर्पा वडा अध्यक्ष ७ नं वडा कार्यालय ०००
मिङ्मा फुटी शेर्पा वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय ००००