मिङ्मा फुटी शेर्पा

फोन: 
००००
Section: 
७ नं वडा कार्यालय