फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !

वडा नं १

 वडा नं. ७ "सावादिन" सामान्य परिचय

ताप्लेजुङ जिल्लाको साविकका गाउँ विकास समितिहरु मध्येको एक सावादिन हाल फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ भएको हो । 

Ward Contact Number: 
९८४२७७५४३१