फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !
कोरोना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नका लागी सरकारद्वारा जारि गरिएका निर्देशनकाे पालना गराै !
यो महामारिवाट आफु, आफ्नो परिवार तथा राष्ट्रलाई जोगाऔ ।

जन प्रतिनिधि

नाम पद ठेगाना फोन नं

सरोज लिम्बु (एभेंग)

अध्यक्ष

वडा ४ ईखावु ९८४२७७५९१८

फूलमाया लिम्बु

उपाध्यक्ष

वडा १ सावादिन ९८५२६६०६०८

छेतेन लामा शेर्पा

प्रवक्ता

वडा ७ ओलाङ्चुङगोला ९८५२६६०६११

यज्ञ प्रसाद लिम्वु

वडा अध्यक्ष

वडा १ सावादिन ९८४२७७५४३१

हर्क सिैह पराजुली

वडा अध्यक्ष

वडा २ खेजेनिम ९७४२६०७३२८

आईत राम लिम्बु

वडा अध्यक्ष

वडा ३ लिङखिम ९७४२०२६८६३

दत्त बहादुर लिम्वु

वडा अध्यक्ष

वडा ४ ईखावु ९८६२६२२१६२

देउ प्रसाद लिम्वु

वडा अध्यक्ष

वडा ५ तापेथोक ९८४२७९३२५१

छोवाङ शेर्पा

वडा अध्यक्ष

वडा ६ लेलेप ९८४२६६०२३१

छेतेन शेर्पा भोटे

वडा अध्यक्ष

वडा ७ ओलाङ्चुङगोला ९९४२४००२४

निमा नावा

कार्यपालिका सदस्य

वडा ६ लेलेप ९८४०९७५५११

मालती दर्जी

कार्यपालिका सदस्य

वडा २ खेजेनिम ९८६२६५२०१८

सरिता मादेन

कार्यपालिका सदस्य

वडा १ सावादिन ९८४२०१२७४५

पेम्वा फुटी शेर्पा

कार्यपालिका सदस्य

वडा ६ लेलेप ९८६९७७१८३०

लिलामाया लिम्वु

कार्यपालिका सदस्य

वडा ५ तापेथोक ९८६६७९३५१२

असोक लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं १ सावादिन ९८४२६६२०५४

प्रेम बहादुर लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं १ सावादिन ९८४२६४२८६२

बिना दर्जी

वडा सदस्य

वडा नं १ सावादिन ९८४२७८४४९८

भिम बहादुर लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं २ खेजेनिम ९८६२६१२७४६

युगेन अङ्छाङ्बो

वडा सदस्य

वडा नं २ खेजेनिम ९८०४९८४५६४

निमा खाण्डु शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं २ खेजेनिम ९८४४६८२२३१

तेजविर लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ३ लिङखिम ९८४४७२२९१४

मन कुमारी वि क

वडा सदस्य

वडा नं ३ लिङखिम ०००००

ईन्द्रकला लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ३ लिङखिम ९८१६०१५७४९

छत्रमणि लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ४ ईखावु ९७४२६६६३१३

दिल कुमार लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ४ ईखावु ९८४०४७१९३७

विमला वर्देवा

वडा सदस्य

वडा नं ४ ईखावु ०००००

कृष्ण कुमारी गुरुङ

वडा सदस्य

वडा नं ४ ईखावु ९८४२७६४५८०

नविन लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ५ तापेथोक ९८६६७९४८७२

हेम बहादुर लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ५ तापेथोक ९८६३७१५७५७

सुकमाया कामी

वडा सदस्य

वडा नं ५ तापेथोक ०००००

दिल कुमार लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ६ लेलेप ९८४०४७१९३७

भगिमान लिम्वु

वडा सदस्य

वडा नं ६ लेलेप ९८६३६७७४९६

उमा लामगादे गुरुङ

वडा सदस्य

वडा नं ६ लेलेप ०००००

छुम्बे शेर्पा

वडा अध्यक्ष

वडा नं ७ ओलाङचुङगोला ०००

टाँसी शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं ७ ओलाङचुङगोला ९९४२४००२४

मिङ्मा फुटी शेर्पा

वडा सदस्य

वडा नं ७ ओलाङचुङगोला ००००