बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०।८१ को निति कार्यक्रम तथा बजेट

८०/८१ 08/03/2023 - 15:48 PDF icon आ.व. २०८०।८१ को निति कार्यक्रम तथा बजेट

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको वजेट २०८०।८१

८०/८१ 07/10/2023 - 17:12 PDF icon बजेट २०८०।८१.pdf

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको गाउँ सभाको तेह्रौ अधिवेशन मिति २०८० साल अषाढ ०९ गतेका दिन गाउँपालिका अध्यक्ष श्री राजन लिम्बुले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७९।८० 06/25/2023 - 14:44 PDF icon फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०८०।८१.pdf

आ.व.२०७९।८० को निति कार्यक्रम तथा वजेट

07/26/2022 - 13:37 PDF icon निति कार्यक्रम तथा बजेट २०७९।८०.pdf

आ.व. २०७८।७९ को निति कार्यक्रम तथा वजेट

७८/७९ 08/24/2021 - 09:08 PDF icon निति कार्यक्रम तथा बजेट २०७८।७९.pdf

निति कार्यक्रम तथा बजेट २०७७।७८

७७/७८ 09/20/2020 - 15:44 PDF icon निति कार्यक्रम तथा वजेट २०७७।७८.pdf

रातो किताव ७६।७७

७६/७७ 11/05/2019 - 16:13 PDF icon रातो किताब , संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७६।७७

७६/७७ 11/05/2019 - 15:57 PDF icon निति कार्यक्रम २०७६।७७.pdf

बजेट २०७६।०७७

७६/७७ 11/05/2019 - 15:53 PDF icon वजेट कार्यक्रम २०७६।७७.pdf

बजेट ०७५।७६

७५/७६ 12/28/2018 - 08:49 PDF icon बजेट ०७५।७६

Pages