फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !
कोरोना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नका लागी सरकारद्वारा जारि गरिएका निर्देशनकाे पालना गराै !
यो महामारिवाट आफु, आफ्नो परिवार तथा राष्ट्रलाई जोगाऔ ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०।८१ ८०/८१ 08/29/2023 - 08:26 PDF icon फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०।८१.pdf
एम्बुलेन्स संचालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९।८० 08/08/2023 - 13:13 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण, डायलासिस कार्यविधि २०७८ (1) ७८/७९ 07/22/2023 - 11:24 PDF icon मृगौला प्रत्यारोपण, डायलासिस कार्यविधि २०७८ (1).pdf
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० ७९।८० 06/26/2023 - 13:31 PDF icon फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका कर्मचारी तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधी, २०८०.pdf
फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमको कार्यविधि २०७९ ७९।८० 06/26/2023 - 13:29 PDF icon फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमको कार्यविधि २०७९.pdf
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७९ ७९।८० 06/26/2023 - 13:29 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७९.pdf
फक्ताङलुङ गाउँपालिका एक्साभेटर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७९ ७९।८० 06/26/2023 - 13:25 PDF icon फक्ताङलुङ गाउँपालिका एक्साभेटर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७९.pdf
व्यवसाय,फर्म दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2023 - 11:25 PDF icon व्यवसाय,फर्म दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2023 - 11:24 PDF icon फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७९।८० 04/21/2023 - 11:21 PDF icon फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf