छत्रमणि लिम्वु

फोन: 
९७४२६६६३१३
Section: 
४ नं वडा कार्यालय