दिल कुमार लिम्वु

फोन: 
९८४०४७१९३७
Section: 
४ नं वडा कार्यालय