भिम बहादुर लिम्वु

फोन: 
९८६२६१२७४६
Section: 
२ नं वडा कार्यालय