फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !
कोरोना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नका लागी सरकारद्वारा जारि गरिएका निर्देशनकाे पालना गराै !
यो महामारिवाट आफु, आफ्नो परिवार तथा राष्ट्रलाई जोगाऔ ।

सूचना तथा समाचार

आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचना। (ग्रेडलेजर सहित)

फक्ताङलुङ गाउँपालिकावाट मिति २०७६।११।२७ देखि २०७६।१२।०५ सम्म संचालन भएको गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा ८ को नतिजा परीक्षा संचालन समितिको मिति २०७७।०१।२६ को निर्णयानुसार प्रकाशन गरिएको छ।

दस्तावेज: 

विपन्न लक्षित छात्रवृती (PMT) मा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको वैँक खाता खोली विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धि जरुरि सूचना तथा विद्यार्थीहरुको सूची

विवरण अध्यावधिक गर्ने तरिकाः

१. iemis.doe.gov.np खोलि आफ्नो विद्यालयको Username र Password हानेर Login गर्ने ।

२. Menu मा रहेको Report भित्ररहेको PMT Student Declaration लाई Click गर्ने ।

३. त्यस पछि Add Student Declaration मा Click गर्ने ।

दस्तावेज: 

Pages