फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !
कोरोना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नका लागी सरकारद्वारा जारि गरिएका निर्देशनकाे पालना गराै !
यो महामारिवाट आफु, आफ्नो परिवार तथा राष्ट्रलाई जोगाऔ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियमहरु (१),(२),(७) र (८) बमिजिम आ.ब. समाप्त हुने ७ दिन अगाडी सुत्र प्रणाली बन्दहुने सम्बन्धि म.ले.नि.का.को सूचना ।

आर्थिक वर्ष: