फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेभसाईटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ !
कोरोना भाइरस (Covid-19) बाट बच्नका लागी सरकारद्वारा जारि गरिएका निर्देशनकाे पालना गराै !
यो महामारिवाट आफु, आफ्नो परिवार तथा राष्ट्रलाई जोगाऔ ।

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्यूद्वारा प्र.प्र.अ. श्री सन्तोष श्रेष्ठ ज्यूको स्वागत कार्यक्रममा गाँउपालिकामा स्वागत गर्दै ।