फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका दोश्रो प्र.प्र.अ. श्री सन्दिप राना ज्यूको बिदाई कार्यक्रममा लिएका केही तस्बिरहरु.......