यस गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरुको स्वागत तथा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम